Основна школа "Аца Синадиновић"
Предејане

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
Историјат школе
Школа данас
Историја Предејана
 
   НАСТАВА
Запослени
Школски календар
Распоред звоњења
Одељења
Уџбеници
Учење на даљину
 
   ЂАЧКИ КУТАК
Литерални кутак
Ликовни кутак
Спортски кутак
Такмичења
Једносменски рад
 
   ДОКУМЕНТИ
Годишњи план рада школе
Школски развојни план
Правила о оцењивању
Правила о понашању
Финансијска документација
Извештаји
Статут и правилници
Јавне набавке
 
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА


Оцене Опис критеријума
 Одличан (5)

Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања.

 Врло добар (4)

Ученик који остварује значајан напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева који су  утврђени на основном и средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, као и део захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања.

 Добар (3)

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика и помоћ наставника.

 Довољан (2)

Ученик који остварује минималан напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз значајну помоћ наставника и ангажовање ученика.

 Недовољан (1)

Ученик који, ни уз помоћ наставника, не остварује минималан напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева који су утврђени на основном  нивоу постигнућа. 

 

 

 

Упис у средњу школу

 

Google

 

Википедија

 

Архимедес

 

 

Copyright © 2017 Основна школа "Аца Синадиновић" Предејане
Designed by: Млађан Младеновић и Дејан Тасић