Основна школа "Аца Синадиновић"
Предејане

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
Историјат школе
Школа данас
Историја Предејана
 
   НАСТАВА
Запослени
Школски календар
Распоред звоњења
Одељења
Уџбеници
Учење на даљину
 
   ЂАЧКИ КУТАК
Литерални кутак
Ликовни кутак
Спортски кутак
Такмичења
Једносменски рад
 
   ДОКУМЕНТИ
Годишњи план рада школе
Школски развојни план
Правила о оцењивању
Правила о понашању
Финансијска документација
Извештаји
Статут и правилници
Јавне набавке
 
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
КОЈИХ СЕ ПРИДРЖАВАМО У НАШОЈ ШКОЛИ!!!


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе
 2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе
 3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље
 4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника
 6. поштује личност својих другова, наставника, других запослених и трећих лица која затекне у школи
 7. благовремено правда изостанке
 8. чува имовину школе, других ученика и запослених
 9. одржава чистоћу и естетски изглед школских просторија
 10. стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколошке етике
 11. поштује равноправност свих ученика у школи
 12. примерено се понаша у школи и на јавним местима
 13. својим понашањем не угрожава своју и безбедност других лица
 14. води рачуна о личној хигијени и долази у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији
 15. не користи мобилни телефон и друга техничка средства за време образовно васпитне активности
 16. не уноси у школу, не користи и подстиче употребу дувана, алкохола, наркотичких средстава и психоактивних супстанци
 17. не уноси у школу оружје или друге предмете којима може да угрози или повреди себе или друго лице

 

ПРАВИЛА ОБЛАЧЕЊА И ЛИЧНОГ ИЗГЛЕДА УЧЕНИКА

 1. Ученици сваки дан долазе у школу у оделу које треба да је чисто, уредно, пристојно, одмерено и одговарајуће узрасту ученика
 2. У неодговарајућа одела набрајамо следеће:
  - мајица без рукава
  - мајица са великим изрезом, дубоко деколтована
  - горњи део гардеробе који открива стомак или леђа
  - панталоне изнад колена (бермуде)
  - мини сукња
  - најлонке (хеланке) само у случају да су покривене дужом туником
  - навијачка одела
  - одела са подругљивим натписима или сликом који подржавају националну, -политичку или сексуалну припадност
  - провидно или претерано отворено одело
  - папуче
  - ципеле на штикле
  - ношење капе, качкета и капуљаче у школском објекту или у учионицама
 3. Ученицима који се не буду придржавали ових правила, родитељи ће бити обавештени у накраћем року

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  И ОБЛАЧЕЊА
НАСТАВНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 1. Обавеза наставника је да држе часове редовне, допунске и додатне наставе
 2. Наставници не смеју да касне на часове
 3. Наставници морају редовно да дежурају како би се безбедност ученика подигла на виши ниво
 4. Наставници у школу треба да долазе прикладно одевени, уредни и чисти. Не сме се долазити у кратким сукњама, мајицама на бретеле, прозирној одећи и одећи са дубоким изрезом
 5. Наставницима је забрањена употреба мобилних телефона на часовима
 6. Наставници треба да поштују личност ученика. Не смеју да вичу на ученике, да их вређају, исмевају, дискриминишу или фаворизују по било којем основу
 7. Наставници не смеју да избацују ученике са часа. Уколико ученик омета наставу, треба га послати у педагошко-психолошку службу или код директора школе
 8. Наставници треба да прилагоде предавања ученицима и да им објасне све што је нејасно
 9. Дужност дежурног наставника је да одржава ред у школи
 10. Дежурни наставник треба да правовремено реагује како би се избегле туче између ученика, а обавеза је да о евентуалним сукобима обавести разредног старешину, педагошко-психолошку службу и родитеље
 11. Поштује расну, националну, етничку, језичку, верску или полну припадност  ученика,  запослених и трећих лица која затекне у  школи
 12. Наставник треба да је свестан чињенице да својим делима даје пример. Онај наставник, чије су речи и деле усаглашени, поштован је пред ученицима
     

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 1. Родитељ је дужан да дете редовно шаље у школу
 2. Родитељ је дужан да благовремено, у року од осам дана, оправда изостанке ученика
 3. Родитељ је дужан да током целе године долази на родитељске састанек и обавештава се о напредовању детета на индивидуалним разговорима са одељенским старешином
 4. Родитељ је дужан да се придржава термина који су предвиђени за индивидуалне разговоре са одељенским старешином
 5. Родитељ треба да упозна одељенског старешину о индивидуалним карактеристикама детета
 6. Родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника школе, као и да то пренесе на своје дете
 7. Родитељ треба да поштује налоге дежурног наставника и осталих радника школе, као и да то пренесе на своје дете
 8. Родитељ треба да сарађује са предметним наставницима
 9. Сва лица која нису радници или ученици школе у обавези су да се легитимишу ради идентификације
 10. Родитељи се не могу задржавати у ходницима школе, већ се од стране дежурног наставника упућују у просторију за пријем родитеља
 11. Родитељи треба да се упознају са правилима понашања у школи и да мотивишу дете да се тих правила придржава
 12. Родитељи који долазе у школу треба да су пристојни обучени

 

 

 

 

Упис у средњу школу

 

Google

 

Википедија

 

Архимедес

 

 

Copyright © 2017 Основна школа "Аца Синадиновић" Предејане
Designed by: Млађан Младеновић и Дејан Тасић